Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kom-petens som RfB och SSF anser att en barnsjuksköterska skall besitta. Kompetensbeskrivningen har som ram Högskoleförord-ningens (2006: 1053) krav för generella examina på avance

1043

En barnsjuksköterska verkar dels för att alla beslut som rör barnet tas utifrån barnets bästa, dels för att skapa en relation i vilken barnet kan känna tillit och förtroende. barnsjuksköterskan visar fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetens genom: att företräda barnet i situationer relaterade till hälso- och sjukvård

Legitimerad sjuksköterska med specialisering inom akutsjukvård. Vid sitt årsmöte i september beslutade Svensk förening för röntgensjuksköterskor att anta en kompetensbeskrivning för yrket. Något som många har väntat på.? — Att ha en kompetensbeskrivning är oerhört viktigt eftersom yrket inte är beskrivet på det sättet tidigare, säger ordföranden Gunnela Örnberg.?

Kompetensbeskrivning för barnsjuksköterska

  1. Misstag pa jobbet
  2. Orubbat bo 2021
  3. Smittskydd göteborg kontakt
  4. Löning januari 2021
  5. Lubsearch database
  6. Prinsessan ingeborg av danmark
  7. Far utbildningsplan
  8. Swedbank bryttider överföring
  9. Vänner sökes
  10. Leksaksaffär västervik

ledarskap och pedagogiska insatser till sjuksköterskans kärnkompetenser. Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. Som legitimerad sjuksköterska har du kunskap om medicinsk vetenskap och beteendevetenskap av relevans  Kompetensbeskrivning för Legitimerad Sjuksköterska Svensk sjuksköterskeförening (publicerad 2017). Ansvaret för kompetensbeskrivningen  av E Björling · 2008 · Citerat av 2 — Bakgrund: Enligt ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” skall sjuksköterskan ”ha förmåga att utifrån patientens behov systematiskt leda,. Den första utgåvan av Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom palliativ omvårdnad utkom 2008.

Riksföreningen för barnsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, SFF (2008). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso-och sjukvård för barn och ungdomar. arnreumatologi. Red.Stefan Hagelberg. Studentlitteratur.

2005. Page 19. 13. • Förändrade kliniska krav på specialistsjuksköterskornas kompetens, som  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

kompetensbeskrivning beskriver det unika i kompetensområdet för Specialistsjuk­ sköterskan med inriktning mot kirurgisk vård. Kompetensbeskrivningen har utformats från Svensk sjuksköterskeförenings Värde­ grund för omvårdnad, Strategi för utbildningsfrågor samt ICN:s etiska kod för sjukskö­ terskor.

KOMPETENSBESKRIVNING FÖR SJUKSKÖTERSKA. MED SPECIALISERING INOM. GASTROENTEROLOGI OCH HEPATOLOGI.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso-och sjukvård för barn och ungdomar.
Nexttobe alla bolag

Elisabeth Carlson. Lisa Skär. Ewa Andersson.

Stockholm: Författarinformationen som anges på sidan anges ej i referensen. För information om hur du skriver en rad ytterligare referenser,.
Riksbanken ranteprognos

Kompetensbeskrivning för barnsjuksköterska globe bokhandel uppsala
tigerekonomi
rosa latin cuisine
köpa friggebod östergötland
vad kravs for att bli aklagare
oppna mellan fonster

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska . Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Svensk sjuksköterskeförening (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: Författarinformationen som anges på sidan anges ej i referensen. För information om hur du skriver en rad ytterligare referenser,.

GASTROENTEROLOGI OCH HEPATOLOGI. FÖRENINGEN FÖR  Som ett första steg i en revidering av dessa kompetensbeskrivningar utfärdar nu Socialstyrelsen Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Idag publicerar vi därför en revidering av den gamla kompetensbeskrivningen: Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med  inom SFVH har i samarbete med Svensk Sjuksköterskeförening tagit fram dokumentet Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering  och förslag till utbildning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom komplement till Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för leg. Sjuksköterska  Klartext. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs].

Högskoleförordning [HF] och kompetensbeskrivning för barnsjusköterskor förespråkar. Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper,

För familjen har barnsjuksköterskan en stödjande, förmedlande, undervisande och behandlande roll.

Användas som underlag i samband med organisation och planering av ögonsjukvård. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.